, ,

PROMOTION. EXC+++++ Fuji Fujica Super Fujica 6 SIX Folding Camera Rangefinder 6×6 from Japan

         Description ■ รวม EXC++++ ■ ลักษณะที่ปรากฏ รูปลักษณ์ที่สวยงาม, ริ้วรอยเล็กน้อยจากการใช้งานปกติ มันแสดงให้เห็นสัญญาณของการใช้งาน * โปรดตรวจสอบรูปภาพ ■ เลนส์...