12/04/2022

PROMOTION. EXC+4 Canon IID2 Rangefinder, CANON LENS 50mm f/1.8 L39 LTM, Lens Cap from Japan EXC+4 캐논 IID2 레인지파인더, Canon 렌즈 50mm f/1.8 L39 LTM, 렌즈 캡 Rangefinder

        

 

この投稿をInstagramで見る

 

productsjapan.jp(@productsjapan.jp)がシェアした投稿

 

この投稿をInstagramで見る

 

productsjapan.jp(@productsjapan.jp)がシェアした投稿

Description

■ Secondhand Dealer License
No. 308861705495

■ Total
EXC+4

■ Appearance
Appearance is beautiful,
tiny scuffs from normal use.
It shows signs of use.
* Please check photos.

■ Optics
Beautiful condition.
There is fog on the middle element.
There is no fungus.
There are no scratches.
There is no separation.
* It is an evaluation considering the manufacturing year.
* It was no problem when we had test shoots.

■ Functional
It works properly.
* There is tenacity in the low-speed shutter.

■ Bundled Items
Front Cap
All you can see in the picture will be included in a set of a package.

Please refer to the pictures for more details.
Please check the pictures and don’t hesitate to ask any questions about the item!
Thank you.
* Payment of customs duties will be the purchaser burden.
* We are the Products Japan group.

■ Lesen Peniaga Barang Terpakai
Nombor 308861705495

■ Jumlah
EXC+4

■ Penampilan
Penampilan itu indah,
calar kecil dari penggunaan biasa.
Ia menunjukkan tanda-tanda penggunaan.
*Sila semak foto.

■ Optik
Keadaan cantik.
Terdapat kabus pada elemen tengah.
Tidak ada kulat.
Tiada calar.
Tiada perpisahan.
* Ia adalah penilaian memandangkan tahun pembuatan.
* Tidak ada masalah apabila kami menjalani penggambaran ujian.

■ Berfungsi
Ia berfungsi dengan betul.
* Terdapat kecekalan dalam pengatup berkelajuan rendah.

■ Barangan Berhimpun
Tudung Depan
Apa yang anda boleh lihat dalam gambar akan dimasukkan ke dalam satu set pakej.

Sila rujuk gambar untuk butiran lanjut.
Sila semak gambar dan jangan teragak-agak untuk bertanya sebarang soalan mengenai item tersebut!
Terima kasih.
* Pembayaran duti kastam akan menjadi beban pembeli.
* Kami adalah kumpulan Produk Jepun.

■ 중고 딜러점 라이센스
308861705495호

■ 총계
EXC+4

■ 외관
외모는 아름답다.
정상적인 사용으로 인한 작은 흠집
사용한 흔적이 있어요.
* 사진 확인 부탁드립니다.

■ 광학
아름다운 상태.
중간 요소에 안개가 있습니다.
곰팡이가 없어요.
흠집은 없습니다.
분리는 없습니다.
* 제조 연도를 고려한 평가입니다.
* 우리가 테스트 촬영을 했을 때는 문제가 없었다.

■ 기능적
제대로 작동합니다.
* 저속 셔터에는 끈기가 있다.

■ 번들 항목
전면 캡
당신이 사진에서 볼 수 있는 모든 것은 패키지 세트에 포함될 것이다.

자세한 내용은 사진을 참조하십시오.
사진을 확인하시고 제품에 대한 질문을 주저하지 마시고 질문해주세요!
감사해요.
* 관세 지불은 구매자의 부담이 될 것이다.
* 저희는 Products Japan 그룹입니다.

eBay
Shopee Malaysia
Lazada Philippine
Lazada Singapore
Lazada Thailand
Coupang
11st
Smart Store