03/09/2023

PROMOTION. ใกล้เลนส์ Nikon NIKKOR MINT 50Mm F/ 1.4 Ai, TC-200 2X Teleconverter,ฝาหน้า,ฝาหลังจากญี่ปุ่น NEAR MINT Nikon NIKKOR 50mm f/1.4 Ai, TC-200 2X Teleconverter, Front Cap, Rear Cap from Japan

        

 

この投稿をInstagramで見る

 

productsjapan.jp(@productsjapan.jp)がシェアした投稿

Description

■ Lesen Peniaga Barang Terpakai
Nombor 308861705495

■ Jumlah
DEKAT MINT

■ Penampilan
Penampilan itu indah,
calar kecil dari penggunaan biasa.
Ia menunjukkan tanda-tanda penggunaan.
*Sila semak foto.

■ Optik
Keadaan cantik.
Terdapat sedikit kabus pada elemen tengah. (NIKKOR)
Tidak ada kulat.
Tiada calar.
Tiada perpisahan.
Ada habuk. (NIKKOR)
* Ia adalah penilaian memandangkan tahun pembuatan.
* Tiada masalah apabila kami menjalani penggambaran ujian.

■ Berfungsi
Ia berfungsi dengan betul.

■ Barangan Berhimpun
Tudung Hadapan
Tudung Belakang
Apa yang anda boleh lihat dalam gambar akan dimasukkan ke dalam satu set pakej.

Sila rujuk gambar untuk butiran lanjut.
Sila semak gambar dan jangan teragak-agak untuk bertanya sebarang soalan mengenai item tersebut!
Terima kasih.
* Pembayaran duti kastam akan menjadi beban pembeli.
* Kami adalah kumpulan Produk Jepun.

■ Secondhand Dealer License
No. 308861705495

■ Total
NEAR MINT

■ Appearance
Appearance is beautiful,
tiny scuffs from normal use.
It shows signs of use.
* Please check photos.

■ Optics
Beautiful condition.
There is slight fog on the middle element. (NIKKOR)
There is no fungus.
There are no scratches.
There is no separation.
There are dust. (NIKKOR)
* It is an evaluation considering the manufacturing year.
* It was no problem when we had test shoot.

■ Functional
It works properly.

■ Bundled Items
Front Caps
Rear Caps
All you can see in the picture will be included in a set of a package.

Please refer to the pictures for more details.
Please check the pictures and don’t hesitate to ask any questions about the item!
Thank you.
* Payment of customs duties will be the purchaser burden.
* We are the Products Japan group.

■ ใบอนุญาตตัวแทนจำหน่ายมือสอง

ไม่308861705495

■ รวม

โรงกษาปณ์ใกล้

■ ลักษณะที่ปรากฏ

ลักษณะที่สวยงาม,

รอยขีดข่วนเล็กๆจากการใช้งานปกติ

มันแสดงสัญญาณการใช้งาน

* ภาพถ่ายโปรดตรวจสอบ

■ ออพติก

สภาพสวยงาม

มีหมอกเล็กน้อยในองค์ประกอบกลาง (นิคกอร์)

ไม่มีเชื้อรา

ไม่มีรอยขีดข่วน

ไม่มีการแยก

มีฝุ่น (นิคกอร์)

* เป็นการประเมินโดยพิจารณาจากปีที่ผลิต

* มันเป็นไม่มีปัญหาเมื่อเรามีการทดสอบการถ่ายภาพ

■ การทำงาน

มันได้ผลอย่างถูกวิธี

■ รายการรวม

ฝาครอบส่วนหน้า

ฝาครอบด้านหลัง

ทั้งหมดที่คุณเห็นในรูปจะรวมอยู่ในชุดแพ็กเกจ

 

โปรดดูรูปภาพสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรดตรวจสอบรูปภาพแล้วอย่าลังเลที่จะถามเกี่ยวกับสินค้า!

ขอบคุณ

* เราจะจ่ายภาษีศุลกากร

* เราคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่น

■ 중고 딜러점 라이센스
308861705495호

■ 총계
조폐국 근처

■ 외관
외모는 아름답다,
정상적인 사용으로 인한 작은 흠집.
사용한 흔적이 있어요.
* 사진 확인 부탁드립니다.

■ 광학
아름다운 상태.
가운데 부분에 안개가 약간 끼었습니다
곰팡이가 없어요.
흠집은 없습니다.
분리는 없습니다.
먼지가 있어요
* 제조 연도를 고려한 평가입니다.
* 우리가 테스트 촬영을 했을 때는 문제가 없었다.

■ 기능적
제대로 작동합니다.

■ 번들 항목
전면 캡
후면 캡
당신이 사진에서 볼 수 있는 모든 것은 패키지 세트에 포함될 것이다.

자세한 내용은 사진을 참조하십시오.
사진을 확인하시고 제품에 대한 질문을 주저하지 마시고 질문해주세요!
감사해요.
* 관세 지불은 구매자의 부담이 될 것이다.
* 저희는 Products Japan 그룹입니다.

eBay
Shopee Malaysia
Lazada Malaysia
Lazada Philippine
Lazada Singapore
Lazada Thailand
Coupang
11st
Smart Store